I mitten av Värmland

   Hem     Shop     Gården på Hörn     Våra äpplen     Kurser     Våra djur     Angelas konst     Tommys konst     Kontakta oss

 

Välkommen till 2023 års Äppelkurs

Med Hans Olsson och Tommy Bergström

Den 18 april  startar vi vår populära kurs  
"Äppelåret-från ympning till must", lokal Sundsbergs Gård i Sunne och vi träffas kl 18.00.

Vi bestämmer på första träffen när vi ska träffas på de följande träffarna och vart.

Du kan anmäla dig på telefon 0703535721, 
eller www.imitt.nu

 

Gyllenkroks Astrakan
 

1:a kursdagen!     2:a kursdagen   3:e kursdagen   4:e kursdagen  5:e kursdagen  6:e kursdagen  7:e kursdagen

 

 

Det finns möjlighet att köpa grundstammar och ympris till er som är sugna på att försöka själva!

Vi har 2 olika sorters grundstammar, B9 och A2.

B9 är en bra grundstam om man önskar nätta äppelträd. 
Ger svagväxande träd som kommer tidigt i bördighet.
Den mest vinterhärdiga av de svagväxande grundstammarna, zon 5-6. Behöver stödjas och bevattnas för att utvecklas väl.

A2 är den vanligaste grundstammen i Sverige.
A2 ger starkväxande, rejäla träd. God härdighet, upp till zon 6 och relativt tidig bördighet.

Grundstammarna kostar 50 kr st 
Sorter som är färgade blått finns
Ympriset är oftast gratis (gäller enbart kursdeltagare) ring 0703535721
Ananaskanel,
Aroma,
Arnmans gula höst kalvill, 
Belle de Boskoop,
Bergianska Särsjö,
Celini, 
Cox Orange,
Dottervikinga, 
Filippa,
Gravenstein, 
Gul Richard, 
Gyllenkroks Astrakan, 
Hornsberg,
Huvitus,
James Grive,
Katja, 
Knutlyckan,
Lennart, 
Lobo, 
Maglemer, 
Mantet, 
Melon, 
Mio, 
Märta, 
Oranie, 
Reval,
Risäter, 
Rosenhäger,
Rödluvan,
Signe Tillisch,
Silva, 
Spässerud, 
St. Brita, 
Stortysken,
Stenbock, 
Transparent Blanch,
Ullströms äpple, 
Vit Astrakan,
Värml. Paradis äpple,
Värmlands Söt,

Wealthy,
Veiniöun
Ympriset här till vänster som är i blå färg finns och som ni i kursen har tillgång till. 
De flesta är utan kostnad. 
De som vi själva har köpt kostar 15 kr per ympning.
 
Barkympning gör man oftast när man ska ympa en liten ympkvist på en större stam. Bästa tiden för barkympning är när trädet savar (maj månad i våra trakter)
Från vänster: 
Här har man gjort ett snitt på stammen och böjt ut barken och förberett ympkvisten med ett snett skär.
Mitten bilden visar ympkvisten nertryckt i öppningen, tryck ner kvisten så långt så att man inte kan se barken bakifrån.
Bilden till höger visar att man lindat kring stammen så att ympkvisten trycks hårt stammen. 
Läggympning kallas ympsättet som man vanligtvis använder när man bygger nya träd. Detta gör man vanligtsvis under våren.
Från vänster:
Nr 1 illustrerar den avskurna grundstammen (den med rötter) och biten som finns överst är det avskurna ympriset.
Nr 2 Här ligger de skurna bitarna tillsammans, i verkligheten så håller man dem så mellan tummen och fingrarna.
Nr 3 Här är de sammanbundna med vulkande trjp eller liknande. Nu kommer en läkning att ske i skarven och Kambiet kommer att bilda Kallus som är en sorts sårvävnad, det gör i sin tur att de olika bitarna växer ihop.
Om grundstammarna
B9 är en bra grundstam om man önskar nätta äppelträd. 
B betyder ryska försöksstationen Budgovska utanför Moskva.
Ger svagväxande träd som kommer tidigt i bördighet.
B9 är den mest vinterhärdiga av de svagväxande grundstammarna, zon 5-6. 
Behöver stödjas och bevattnas för att utvecklas väl.
A2 är den vanligaste grundstammen i Sverige. A står för Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet.
Denna mycket populära grundstam togs fram under 1940-talet. Orsaken var att Sverige behövde egna, härdiga fruktträd. De stränga krigsvintrarna 1939-42 hade nämligen slagit ut större delen av vår inhemska fruktodling.
A2 ger starkväxande, rejäla träd. God härdighet, upp till zon 6 och relativt tidig bördighet.
   
Här kommer vi ha tiderna när vi ska träffas   
APRIL: 18 april träff på Sundsbergs Gård! kl 18.00 Ta med fikakorg.  
APRIL: 24 april, ympning av grundstammar sker på träff 2
MAJ:  8 maj, ympning på trädstam mm.
MAJ: xx Vi kommer att njuta av äppelblommning och vid denna träff kommer vi att undersöka blommorna i detalj. Vi kikar även på hur äppelträdets stam och grenar är uppbyggda.
JUNI: