I mitten av Värmland

  Hem   Shop   Gården på Hörn   Våra äpplen   Kurser   Våra djur   Angelas konst   Tommys konst   Kontakta oss

Tillbaka

Vi träffas i trädgården på Mårbacka den 19 maj kl 18.00

Blommor från Vildapeln
i Selma Lagerlöfs Mårbacka
OBS! Det kommer mer på sidan inom kort!!!
I dag tar vi upp några trevliga saker om äppelträd bl.a.!
1. Hur man ympar på ett vuxet träd och när man gör det!
2. Hur ser ett äppelträd ut inuti och funktion!
3. Hur äppelblomman är uppbyggd och fungerar!

Den enklaste ympningsmetoden: är barkymp det görs när träden savar ordentligt. Normalt barkympar man i mitten av maj. Kontrollera gärna genom att skära ett snitt i barken till den hårda veden. Prova att lossa barken försiktigt från veden, släpper barken lätt är det rätt tid.

Barkympningen görs på lite grövre grenar man klipper/sågar av grenen där man ska ympa. Sedan är det bara att ympa.

Skär till
ympriset
med en
vass kniv!
Skär en skåra
i barken på grenen
och vik ut, tryck
ner ymen i skåran
Man sätter många
gånger in
två ympar
för säkerhets skull
 

 

   
Äppelträdets uppbyggnad: från rötterna genom stammen upp i grenarna och till sist blommorna och bladen
 

Ett bi i arbete