I mitten av Värmland

   Hem     Shop     Gården på Hörn     Våra äpplen     Kurser     Våra djur     Angelas konst     Tommys konst     Kontakta oss

Tillbaka

Det här är den fjärde kursdagen
Vi träffas hos Hans Olsson den xx maj  kl xx.xx

I dag ska vi fortsätta att ympa på grundstam men också på vuxna äppelträd.

  Varför ska man beskära fruktträd?

1. Nyligen skaffat ett nytt hus med tillhörande trädgård och träden behöver ses över!
2. Trädet som man äger har blivit väldigt "risigt" efter en alldeles för kraftig beskärning tidigare!
3. Älgar har varit på besök i trädgården!
4. Det är länge sedan som någon har beskurit träden!

 

Finns det någon vetenskaplig undersökning som tar upp hur man måste göra när man beskär?

Nej! Men det finns undersökningar som ger råd när det är bäst att beskära.
Man kan säga att ur trädets synvinkel så är det alltid dåligt att beskära men det är ju för att vi som ägare av trädet som vill påverka trädet till exempelvis.

1. Att få in luft och ljus i trädet så att blommor och senare äpplen ska få ljus och värme-
2. Att trädet torkar upp fortare, fukt gynnar allehanda sjukdommar bla skorv på äpplena.
3. Att forma trädet så att det passar ens syften exemelvis att ge skugga för en uteplats, att göra trädet "vackert" samt att man kan nå äpplena.
4. Att se till att trädet får optimala grenvinklar så att de återstående grenarna är starka och kan bära den evenuella frukt som kommer i sinom tid.
5. Och många andra orsaker som ni säkert tar upp på kursen.

Hur som helst så är det du som äger trädet som formar det efter dina ideer, med eller utan hjälp!