Några pressklipp som jag hittat
Värmländsk Kultur nr 2 2001
NWT 21 nov 1998
VF 21 nov 1998